Thuốc viên VN 100ml


THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 100ml

Còn hàng


CHAILONHUA.NET

Địa chỉ85B Đường vành đai Đaị học Quốc Gia Tp HCM
Hotline: 0933.002.415 - 0901.627.701
Email: chainhuaduocpham@gmail.com

  • Đánh giá của bạn

Sản phẩm liên quan

VN 45 ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã sản phẩm: A0292072SX - Tên sản phẩm: VN 45 ml - Dung tích: 45gr/ 45ml - Nguyên liệu: PP - Màu sắc: Màu trong

VN 40ml nắp bật

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã sản phẩm: - Tên sản phẩm: VN 40ml nắp bật - Dung tích: 40gr/ 40ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 60 ml (DMC)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292152SX - Tên sản phẩm: VN 60 ml DMC - Dung tích: 60gr/ 60ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 50 ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: -Mã sản phẩm: A0292382SX -Tên sản phẩm: VN 50 ml -Dung tích: 50gr/ 50ml -Nguyên liệu: HDPE -Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 40 ml (nắp vặn)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: -Mã sản phẩm: A0292542SX -Tên sản phẩm: VN 40 ml-nắp vặn -Dung tích: 40gr/ 40ml -Nguyên liệu: HDPE -Màu sắc Màu trắng sữa

VN 65 ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: -Mã sản phẩm: A0292082SX -Tên sản phẩm: VN 65 ml -Dung tích: 65gr/ 65ml -Nguyên liệu: HDPE -Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 100 ml (nắp xé)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292392SX - Tên sản phẩm: VN 100 ml-nắp xé - Dung tích: 100gr/ 100ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 100 ml (nắp lá)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292322SX - Tên sản phẩm: VN 100 ml nắp lá - Dung tích: 100gr/ 100ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 100 ml (nắp nhấn)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292282SX - Tên sản phẩm: VN 100 ml_nắp nhấn - Dung tích: 100gr/ 100ml - Nguyên liệu: HDPE Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 75 ml (garanti)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: - Tên sản phẩm: VN 75 ml garanti - Dung tích: 75gr/ 75ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 100 ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292042SX - Tên sản phẩm: VN 100 ml - Dung tích: 100gr/ 100ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

Thuốc viên 100ml (nắp xé)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml nắp xé gồm thân + nắp - Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng - Thể tích : 100ml

Thuốc viên VN 100ml (nắp nhấn)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml nắp nhấn gồm thân + nắp - Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng - Thể tích : 100ml

Thuốc viên VN 100ml nắp cam

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml nắp cam gồm thân + nắp - Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng - Thể tích : 100ml

Thuốc viên VN 100ml nắp lá

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml nắp lá gồm thân + nắp - Thể tích : 100ml - nguyên liệu: HDPE

Thuốc viên VN 80ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 80ml - Nguyên liêu: HDPE - Thể tích : 80ml

Thuốc viên VN 75ml có garanti

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN có garanti gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 75ml

Thuốc viên VN 70ml (ắp bật)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN nắp bật gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 70ml

Lọ thuốc viên VN 65ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Lọ thuốc viên VN 65ml gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 65 ml

Lọ thuốc viên VN60 ml (DMC)

THÔNG TIN SẢN PHẨM - Lọ thuốc viên VN60ml gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 60ml

Lọ thuốc viên VN 55ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN gồm thân + nắp - nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 55ml

Lọ thuốc viên VN 55 ml (cổ cao)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ chai thuốc viên VN cổ cao gồm thân + nắp - nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 50 ml

Lọ thuốc viên VN 50 ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Lọ thuốc viên VN 50 ml gồm thân + nắp + màng seal. - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích chai : 50 ml

Lọ thuốc viên VN 45 ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Chai thuốc viên VN 45 ml gồm thân + nắp + nút trong. - Nguyên liệu: HDPE Thể tích chai : 45 ml. Trọng lượng chai : 7,02 – 7,63 gr. Chiều cao chai : 70,5 – 72 mm

Lọ thuốc viên VN 40 ml Pharma

THÔNG TIN SẢN PHẨM - Lọ thuốc viên VN 40 ml Pharma gồm thân + nắp + màng seal. - Nguyên Liệu: HDPE - Thể tích : 40 ml.

Chai Phấn thoa 80 gr

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Chai Phấn thoa 80 gr : bộ sản phẩm gồm thân+nắp+nút trong có lỗ. - Nguyên liệu: HDPE - Trọng lượng : 24,2 – 27 gr - Thể tích thân chai : 80 gr / 150 ml. - Chiều cao thân chai : 121,2 – 122,8 mm. - Chiều ngang thân chai : 50 – 51 mm

Chai phấn thoa 50gr

Chai phấn thoa 50gr : bộ sản phẩm gồm thân+nắp+nút trong có lỗ. - Nguyên liệu: HDPE - Trọng lượng : 19.4 – 21.8 gr - Thể tích thân chai : 50gr / 130 ml - Chiều cao thân chai : 100,2 – 102,2 mm - Chiều ngang thân chai : 50 – 51 mm
Đã thêm vào giỏ hàng