CHAI 100ml - 300ml

Sắp xếp:


CHAI NHỰA PET 100ml

Chai Pet loại 100ml

Lọ thuốc viên VG 150ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Chai thuốc viên VG 150ml gồm thân + nắp + nút trong. - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích chai : 150 ml - Trọng lượng chai : 17,13 – 19,13 gr - Chiều cao thân chai : 97,5 – 99 mm

Lọ thuốc viên VG 225 ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Chai thuốc viên VG 225 ml gồm thân + nắp + màng seal. - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 225 ml.

Chai nhựa VN 100ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292042SX - Tên sản phẩm: VN 100 ml - Dung tích: 100gr/ 100ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

Lọ thuốc viên VN 100ml nắp lá

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml nắp lá gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 100ml

Lọ thuốc viên VN 100ml nắp cam

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml nắp cam gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 100ml

Lọ thuốc viên VN 100ml nắp nhấn

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml nắp nhấn gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 100ml

Lọ thuốc viên VN 100ml nắp xé

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml nắp xé gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 100ml

Lọ thuốc viên VN 170ml nắp nhấn

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 170ml có nắp nhấn gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 170ml

Lọ thuốc viên VN 250ml nắp nhấn

THÔNG TIN SẢN PHẨM - Bộ lọ thuốc viên VN 250ml nắp nhấn gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 250ml

Lọ thuốc viên 300ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên 300ml gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 300ml

CHAI NHỰA PET 250ml màu trong

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 250ml màu trong gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE Thể tích : 250ml

VN 100 ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292042SX - Tên sản phẩm: VN 100 ml - Dung tích: 100gr/ 100ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 100 ml (nắp nhấn)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292282SX - Tên sản phẩm: VN 100 ml_nắp nhấn - Dung tích: 100gr/ 100ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 100 ml (nắp lá)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292322SX - Tên sản phẩm: VN 100 ml nắp lá - Dung tích: 100gr/ 100ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 100 ml (nắp xé)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292392SX - Tên sản phẩm: VN 100 ml-nắp xé - Dung tích: 100gr/ 100ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 170 ml (nắp nhấn)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292432SX - Tên sản phẩm: VN 170 ml_nắp nhấn - Dung tích: 170gr/ 170ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 300 ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: - Tên sản phẩm: VN 300 ml - Dung tích: 300gr/ 300ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 150 ml vuông (nắp cam)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: - Tên sản phẩm: VN 150 ml vuông_nắp cam - Dung tích: 150gr/ 150ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 250 ml (nắp đỏ)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: - Tên sản phẩm: VN 200 ml_nắp đỏ - Dung tích: 200gr/ 200ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

Hiển thị 1 - 20 / 20 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng