CHAI 45ml - 100ml

Sắp xếp:


Chai phấn thoa 50gr

Chai phấn thoa 50gr : bộ sản phẩm gồm thân+nắp+nút trong có lỗ. - Nguyên liệu: HDPE - Trọng lượng : 19.4 – 21.8 gr - Thể tích thân chai : 50gr / 130 ml - Chiều cao thân chai : 100,2 – 102,2 mm - Chiều ngang thân chai : 50 – 51 mm

Chai Phấn thoa 80 gr

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Chai Phấn thoa 80 gr : bộ sản phẩm gồm thân+nắp+nút trong có lỗ. - Nguyên liệu: HDPE - Trọng lượng : 24,2 – 27 gr - Thể tích thân chai : 80 gr / 150 ml. - Chiều cao thân chai : 121,2 – 122,8 mm. - Chiều ngang thân chai : 50 – 51 mm

Lọ thuốc viên VN 40 ml Pharma

THÔNG TIN SẢN PHẨM - Lọ thuốc viên VN 40 ml Pharma gồm thân + nắp + màng seal. - Nguyên Liệu: HDPE - Thể tích : 40 ml.

Lọ thuốc viên VN 45 ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Chai thuốc viên VN 45 ml gồm thân + nắp + nút trong. - Nguyên liệu: HDPE Thể tích chai : 45 ml. Trọng lượng chai : 7,02 – 7,63 gr. Chiều cao chai : 70,5 – 72 mm

Lọ thuốc viên VN 50 ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Lọ thuốc viên VN 50 ml gồm thân + nắp + màng seal. - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích chai : 50 ml

Lọ thuốc viên VN 55 ml (cổ cao)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ chai thuốc viên VN cổ cao gồm thân + nắp - nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 50 ml

Lọ thuốc viên VN 55ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN gồm thân + nắp - nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 55ml

Lọ thuốc viên VN60 ml (DMC)

THÔNG TIN SẢN PHẨM - Lọ thuốc viên VN60ml gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 60ml

Lọ thuốc viên VN 65ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Lọ thuốc viên VN 65ml gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 65 ml

Thuốc viên VN 70ml (Nắp bật)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN nắp bật gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 70ml

Thuốc viên VN 75ml có garanti

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN có garanti gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 75ml

Thuốc viên VN 80ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 80ml - Nguyên liêu: HDPE - Thể tích : 80ml

Thuốc viên VN 100ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml gồm thân + nắp - Nguyên liệu: HDPE - Thể tích : 100ml

Thuốc viên VN 100ml nắp lá

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml nắp lá gồm thân + nắp - Thể tích : 100ml - nguyên liệu: HDPE

Thuốc viên VN 100ml nắp cam

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml nắp cam gồm thân + nắp - Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng - Thể tích : 100ml

Thuốc viên VN 100ml (nắp nhấn)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml nắp nhấn gồm thân + nắp - Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng - Thể tích : 100ml

Thuốc viên 100ml (nắp xé)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Bộ lọ thuốc viên VN 100ml nắp xé gồm thân + nắp - Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì không vô trùng - Thể tích : 100ml

VN 100 ml

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292042SX - Tên sản phẩm: VN 100 ml - Dung tích: 100gr/ 100ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 75 ml (garanti)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: - Tên sản phẩm: VN 75 ml garanti - Dung tích: 75gr/ 75ml - Nguyên liệu: HDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

VN 100 ml (nắp nhấn)

THÔNG TIN SẢN PHẨM: - Mã sản phẩm: A0292282SX - Tên sản phẩm: VN 100 ml_nắp nhấn - Dung tích: 100gr/ 100ml - Nguyên liệu: HDPE Màu sắc: Màu trắng sữa

Hiển thị 1 - 20 / 28 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng