Chai thuốc nhỏ mắt 10ml

Mã sản phẩm: A0260381SX - Tên sản phẩm: NM Alcon 10 ml garanti TS_nắp TS (TT) - Dung tích: 10ml - Nguyên liệu: LDPE - Màu sắc: Màu trắng sữa

Chai thuốc nhỏ mắt 10ml

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha