Chai thuốc nhỏ mắt 10ml

Chai thuốc nhỏ mắt dẹp gồm thân + nắp + nút. - Đây là sản phẩm thuộc loạt bao bì vô trùng. - Thể tích : 10 ml - Mã số : A0260011SX

Chai thuốc nhỏ mắt 10ml

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha