CHAI LỌ NHỰA DƯỢC PHẨM

Công ty chuyên sản xuất Chai lọ nhựa dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP đầu tiên của Bộ Y tế tại Việt Nam. Đảm bảo sạch dùng đựng thuốc cho Đông Y và Tây Y